Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Hetauda, Bagamati Province

MBAHS - वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम - २०७९-०३-३०

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वार्षिक समिक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ ! प्रतिष्ठानको प्रत्येक शाखाको कार्यबिबरण तथा भावी कार्यको सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।