Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Hetauda, Bagamati Province

HETAUDA HOSPITAL
Daily COVID-19 Update
Swab Collection: २०७८-०४-१४ बिहिबार -- -- Report published: २०७८-०४-१४ बिहिबार
Total Sample: 13071
Today's Sample: 89
Today's Test: 89
Today's Positive: 52
Today's Negative: 37
Pending Test: 0
Department of Public Health

DOWNLOADS

सेवा करार सम्बन्धि सुचना - प्रस्तावको ढाँचा - २०७८-०४-१४

दरखास्त फारम (चिकित्सा सेवा तर्फ)

फारम - हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत स्थाई कर्मचारीहरु बाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना २०७८-०१-३१

होटल सेवा आवश्यकता सम्बन्धि सूचना फारम २०७८-०१-२४

फारम - क्याटलग विधिबाट सवारी साधन खरिदका लागि आह्वान गरिएकाे सूचना

दर्खास्त फारम (Application Form)

Regarding Building Lease