Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Hetauda, Bagamati Province

HETAUDA HOSPITAL
Daily COVID-19 Update
Swab Collection: 2078-02-29 Saturday -- -- Report published: 2078-02-30 Sunday
Total Sample: 8095
Today's Sample: 94
Today's Test: 94
Today's Positive: 41
Today's Negative: 53
Pending Test: 0
Department of Public Health

DOWNLOADS

फारम - हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत स्थाई कर्मचारीहरु बाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना २०७८-०१-३१

होटल सेवा आवश्यकता सम्बन्धि सूचना फारम २०७८-०१-२४

फारम - क्याटलग विधिबाट सवारी साधन खरिदका लागि आह्वान गरिएकाे सूचना

दर्खास्त फारम (Application Form)

Regarding Building Lease