Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Bagamati Province, Nepal
UPDATES सूचना नं.१७:- बिदाको अवधिभर कर्मचारी सम्पर्कमा रहने सम्बन्धमा - २०८०-०७-०३ FIRST SEMESTER EXAMINATION SCHEDULE (2080 BATCH) & RE-EXAM SECOND BATCH PRACTICAL EXAMINATION SCHEDULE FIRST SEMESTER THIRD BATCH 2080-09-18 SUMMATIVE EXAMINATION RESULT - 1ST BATCH 3RD SEMESTER

Exam Form

First Semester (2080 Batch) Examination Form. 

1. Bachelor's in Pharmacy Examination Form Download

2. Bachelor's in Public Health Examination Form Download

3. Bachelor's of Science in Laboratory Medicien Examination Form Download

4. Bachelor's of Science in Nursing Examination Form Download

For the Examination form submission click on.  Submit Your Form