Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Hetauda, Bagamati Province

NOTICES

सूचना नं. : ४८ - प्राध्यापन सेवा तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०/०२/१२

सूचना नं. : ४७ - सेवावाट हटाइएकाे सम्वन्धमा-२०८०/०२/०८

सूचना नं. : ४६ - सूचना नं. ४१ अनुसार नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०/०२/०८

सूचना नं. : ४५- लाइब्रेरी अधिकृत पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना - २०८०/०२/०५

सूचना नं. : ४४- प्राध्यापन सेवा तर्फको विभिन्न पदको अन्तर्वार्ता तथा ज्ञान परिक्षण सम्बन्धमा - २०८०/०२/०४

सूचना नं. : ४३ - बिद्यार्थी भर्ना (स:शुल्क तर्फ) सम्बन्धी सूचना - २०८०/०२/०१

सूचना नं. : ४२ - सूचना संसोधन सम्बन्धमा २०८०|०१|२६

सूचना नं. : ४१ - करार सेवामा जनशक्ति आवश्यक सम्बन्धि सूचना - २०८०/०१/१७

बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना - २०७९/१२/२४

सूचना नं. : ४० - बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना - २०७९/१२/२३

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना - २०७९/१२/२0

सूचना नं. : ३९ - नियुक्ति पत्र बुझ्ने सम्बन्धमा - २०७९/१२/१९

सूचना नं. : ३८ - प्राध्यापन सेवा तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०७९/१२/०७

सूचना नं. : ३७ -हाउस अफिसर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०७९/१२/०३

PUBLICATION OF RESULT OF MBAHS RESEARCH GRANTS F.Y. 2079/080

सूचना नं. : ३६ -हाउस अफिसर पदको अन्तर्वार्ता तथा अन्य सिप सम्बन्धि ज्ञान परिक्षण सम्बन्धमा - २०७९/११/२९

सूचना नं. : ३५ - नियुक्ति पत्र बुझ्ने सम्बन्धमा - २०७९/११/२६

सूचना नं. : ३४ - प्राध्यापन सेवा तर्फको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतिकरण सम्बन्धमा - २०७९/११/२६

NOTICE REGARDING ADMIT CARD COLLECTION - 2079/11/23

उपकुलपतिज्यू बाट धन्यवाद ज्ञापन सम्बन्धमा - २०७९/११/१०

सूचना नं. : ३२ - करार सेवामा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना - २०७९/११/०८

Summative Examination Schedule - A.Y. 2079 Sem - I - 2079/11/04

Notice Regarding Form Fillup - A.Y. 2079 Sem - I - 2079/11/03

CALL FOR HEALTH RESEARCH PROPOSAL - 2079-10-27

सूचना नं. : ३१ - दरखास्त बुझाउने म्याद थप सम्बन्धमा : - २०७९-१०-१५

Summative Examination Schedule - 2079/10/08

सूचना नं. : ३० - शुल्क बुझाउने सम्बन्धमा : - २०७९-१०-०९

सूचना नं. : २९ - सूचना नं. : २८ संसोधन सम्बन्धि सूचना (प्राज्ञिक तर्फ) - २०७९-१०-०६

दर्खास्त फारम (Application Form)

Notice Regarding Form Fillup - 2079/09/29

सूचना नं. : २८ - करार सेवामा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (प्राज्ञिक तर्फ) - २०७९-०९-२९

सूचना नं. : २७ - सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धि सूचना - २०७९/०९/२६

REF NO : 496 - Letter of Intent

सूचना नं. : २३ - विज्ञापन (सूचना नं. १० र सूचना नं. २१) रद्द सम्बन्धि सूचना - २०७९/०७/२८

सूचना नं. : २२ - विद्यार्थीहरुलाई बिदा दिने सम्बन्धी सूचना - २०७९/०७/२४

REF NO: 453 - Letter of Acceptance - 2079-07-22

सूचना नं. : २१ - प्राध्यापन सेवा तर्फको नवैाँ तह. ,मेडिकल समुहको लेक्चरर पदमा बैकल्पिक सुचीबाट नियुक्ति गरिने सम्बन्धि सूचना २०७९/०७/१७

सूचना नं. : २० - सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धी सूचना - २०७९/०६ /३१

सूचना नं. : १९ - स्थायी नियुक्ति पत्र बुझ्ने सम्बन्धि सूचना - २०७९/०६ /१३

सूचना नं. : १८ - घर भाडा लिने सम्बन्धि सूचना - २०७९/०६ /१२

सूचना नं. : १७ - घर भाडा लिने सम्बन्धि प्रस्ताव रद्द गरिएको सम्बन्धमा - २०७९/०६ /११

सूचना नं. - १६ - सूचना १५ बमोजीम सफल भएका कर्मचारीको अभिमुखीकरण सम्बन्धमा - २०७९-०६-०२

सूचना नं. : - १५ - सूचना नं. : ०९ को विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०७९-०५-३१

सूचना नं. - १४ - प्रथम सेमेस्टरको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०७९-०५-३०

सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति (सामाजिक सेवा इकाई सहजकर्ता) सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७

सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति (CSSD) सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७

सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति (डाटा इन्ट्री/क्यासियर) सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७

सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति (आयुर्वेद सहायक) सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७

सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति (फिजियोथेरापी सहायक) सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७

सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति (फार्मेसी असिस्टेन्ट) सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७

सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति (रेडियोग्राफर) सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७

सूचना - १३ : परिक्षा समय संसोधन गरिएको सम्बन्धमा - २०७९।०५।२८

सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति (डेन्टल हाइजेनिस्ट) सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७

सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति ( हेल्थअसिस्टेन्ट ) सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७

सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति (मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर , प्रशासन सहायक , ओ . टि टेक्निसियन , प्लम्बर , इलेक्ट्रीसियन ) सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७

सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति ( स्टाफ नर्स ) सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७

सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७

सूचना नं. : ११ - शैक्षिक सेवा तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना - २०७९-०५-२४

दोस्रो व्याचका विद्यार्थी अभिमुखीकरण कार्यक्रम बारे - २०७९/०५/२३

सूचना १० - करार सेवामा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना - २०७९-०५-२३

सूचना ०९ (क) - शैक्षिक सेवा तर्फको लेक्चरर पदको संक्षिप्त सुची प्रकाशन तथा अन्तर्वाता सम्बन्धि सूचना - २०७९-०५-२१

दर्खास्त फारम (Application Form) - २०७९-०५-१९

सूचना नं. : ०९ - करार सेवामा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना - २०७९-०५-१९

सचना नं. : ०८ - घरभाडामा लिने सम्बन्धि सूचना - २०७९-०५-१३

सूचना नं. : ०७ - दोस्रो सेमेस्टर कक्षा सम्बन्धमा - २०७९-०५-०१

सूचना नं.: ०६ - करार सेवामा जनशक्ति आवश्यकता सम्बन्धि सूचना - २०७९-०४-२३

सूचना नं.: ०५ - सामग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना - २०७९-०४-१६

सूचना नं. : ०४ - जो जस संग सम्बन्धित छ - २०७९-०४-१०

सूचना नं. : ०३ - प्राध्यापन तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०७९-०४-१०

सूचना नं. : ०२ - सुरक्षा गार्ड ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको बारे - २०७९-०४-०३

सूचना नं. : ०१ - कार्यालय सहयोगी र माली ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको बारे - २०७९-०४-०३

सूचना - ४२ - आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा -२०७९-०३-२९

सूचना - ४१ - सिलबन्दी प्रस्ताव पत्र संसोधन सम्बन्धि सूचना - २०७९-०३-२२

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा – (IFB No: MBAHS / DP / 04 / 078-79) - २०७९–०३–१७

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा – (IFB No: MBAHS / DP / 03 / 078-79) - २०७९–०३–१७

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा – (IFB No: MBAHS / DP / 02 / 078-79) - २०७९–०३–१७

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा – (IFB No: MBAHS / DP / 01 / 078-79) - २०७९–०३–१७

Notice Regarding Policy Update - 2079-03-15

सूचना नं. - ३६ - विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा सूचना -२०७९-०३-१६

प्रतिष्ठानलाई आवश्यक सुरक्षागार्ड,सरसफाईकर्मी तथा मालीहरुको सेवा करारको लागि शिलबन्दी प्रस्ताब पत्र - २०७९-०३-१०

सूचना नं. - ३५ - विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा सूचना (first pre-admission list) - २०७९-०३-१३

सूचना नं.: ३४ - प्रतिष्ठानको लागि विभिन्न सेवा करारमा शिलबन्दी प्रस्ताव सम्बन्धि आव्हान सम्बन्धि सूचना - २०७९-०३-१०

Summative Examination Schedule - 2079-03-03

सूचना नं.: ३२ - शिक्षक / कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धमा - २०७९-०२-३०

MBAHS - Newsletter - Volume -1, Issue -2

सूचना नं. : ३१ - (पुन: सूचना) शुल्क बुझाउने सम्बन्धमा (प्राज्ञिक तर्फ) - २०७९-०२-११

सूचना नं. : ३० - Notice regarding Summative Examination - 2079-02-02

सूचना नं. : २९ - कार्यालय बन्द रहने बारे सूचना - २०७९-०१-२७

सूचना नं. २८: प्राज्ञिक तर्फ विभिन्न सेवाको पदपूर्तिकोलागि छनौट सूची सम्बन्धि सूचना - २०७८-०१-२५

सूचना नं. : २७ - शुल्क बुझाउने सम्बन्धमा (प्राज्ञिक तर्फ) - २०७८-०१-२२

Summative Examination Schedule 2079 : Semester - I - 2078-01-12

सूचना नं. : २५ - प्रशासनिक सेवाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०७८-१२-२५

सूचना नं. : २४- प्रशासनिक सेवाको पदपूर्तिको लागि छनौट सुची सम्बन्धमा २०७८-१२-२४

सूचना नं. : २३ - करार सेवामा कर्माचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना - २०७८-१२-१४

सूचना नं. : १९ - सूचना रद्द सम्बन्धमा - २०७८-१२-०८

सूचना नं. : २२ - करार सेवा सम्बन्धमा - २०७८-१२-१०

सूचना नं. : २१ - करार सेवा सम्बन्धमा - २०७८-१२-१०

सूचना नं. : २० - करार सेवा सम्बन्धमा - २०७८-१२-१०

Application Form

सूचना नं. : १८ - करार सेवा (शैक्षिक तर्फ) जनशक्ति आवश्यकता सम्बन्धी सूचना - २०७८-१०-२१

NOTICE - Structure of Question Papers

आशय पत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा (MBAHS/CONSULTING/EOI/2078-79/01) - २०७८/०९/०५

(सूचना नं. : १७) - सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (MBAHS/WORKS/NCB/2078-79/01) - २०७८/०८/१३

(सूचना नं. : १६) बोलपत्र स्वीक्रितिको आशयको सूचना (MBAHS/WORKS/NCB2078-79/01) - २०७८/०८/०५

(सूचना नं. : १५ ) प्राध्यापन सेवा तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना - २०७८/०७/०४

(सूचना नं. : १४) करार सेवा (शैक्षिक तर्फ) जनशक्ति आवश्यकता सम्बन्धी सूचना - २०७८-०७-१५ - (दोस्रो पटक प्रकाशित)

होस्टल संचालन सम्बन्धि सूचना - प्रस्ताव ढाचा - २०७८-०४-२६

मौजुदा सूची दर्ता निवेदन - २०७८/०४/०२

सेवा करार सम्बन्धि सुचना - प्रस्तावको ढाँचा - २०७८-०४-१४

फारम - हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत स्थाई कर्मचारीहरु बाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना २०७८-०१-३१

होटल सेवा आवश्यकता सम्बन्धि सूचना फारम २०७८-०१-२४

फारम - क्याटलग विधिबाट सवारी साधन खरिदका लागि आह्वान गरिएकाे सूचना

दर्खास्त फारम (Application Form)

Regarding Building Lease

(सूचना नं. : १३) करार सेवा (शैक्षिक तर्फ) जनशक्ति आवश्यकता सम्बन्धी सूचना - २०७८-०६-२२

(सूचना नं. : १२) शैक्षिक सेवा तर्फकाे पदपूर्तिको लागि छनौट सुची तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना - २०७८-०६-२२

(सूचना नं. : ११) करार सेवा (शैक्षिक सेवा तर्फ) जनशक्ति आवश्यकता सम्बन्धी सूचना - २०७८-०६-२०

(सूचना नं. १०) - प्रशासनिक तथा अन्य सेवा तर्फकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना - २०७८-०६-२०

बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना - २०७८-०६-१४

प्रशासनिक सेवा तर्फकाे पदपूर्तिको लागि छनौट सुची सम्बन्धि सूचना - २०७८-०६-१०

सूचना - ठेक्का रद्द सम्बन्धमा (MBAHS/WORKS/NCB2077-78/03)- २०७८-०६-०५

सम्झाैता गर्न आउने (होस्टल संचालन) सम्बन्धमा सूचना - २०७८-०६-०४

करार सेवा (शैक्षिक तर्फ) कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना - २०७८-०५-१८ (दाेस्राे पटक प्रकाशित)

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना : २०७८-०५-१८

वोलपत्र स्वीकृति आशयको सूचना - MBAHS/WORKS/NCB/2077-78/03- २०७८-०४-२५

होस्टल संचालन सम्बन्धि सूचना - २०७८-०४-२६

सेवा करार सम्बन्धि सुचना २०७८-०४-१४

चिकित्सा शिक्षा स्‍नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको परीक्षा सम्वन्धी सूचना

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (MBAHS/WORKS/NCB/2077-78/01) - २०७७-०३-१७

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (MBAHS/WORKS/2077-78/02) - २०७७-०३-१७

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (MBAHS/GOODS/01/2077-78) - २०७७-०३-१७

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २०७८-०३-१६ (चिकित्सा सेवा तर्फ)

Notice for Technical Evaluation (MBAHS/WORKS/NCB/2077-78/03) - २०७८-०३-०९

भर्पाई सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना (आन्तरीक) - २०७८-०३-०९

वोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना - MBAHS/WORKS/NCB/2077-78/02 - 2078-03-08

वोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना - MBAHS/GOODS/01/2077-78 - 2078-03-07

वोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना - MBAHS/WORKS/NCB/2077-78/01- 2078-03-06

करार सेवा (शैक्षिक तर्फ) सम्बन्धी सूचना - २०७८-०२-२७

हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत स्थाई कर्मचारीहरु बाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना २०७८-०१-३१

होटल सेवा आवश्यकता सम्बन्धि सूचना २०७८-०१-२४

क्याटलग विधिबाट सवारी साधन खरिदका लागि आह्वान गरिएकाे सूचना २०७८-०१-१५

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २०७८-०१-१३

Invitation for Bids 2078/01/10

जग्गा भाडामा लिने सम्बन्धी सुचना - २०७७/१२/१९

Invitation for Bids 31-03-2021

नतिजा प्रकाशन सह-प्राध्यापक तथा Research Coordinator

नतिजा प्रकाशन लेक्चरर

Research Grant Result

प्रशासन तथा अन्य सेवा तर्फको नतिजा प्रकाशन

दर्खास्त फारम

सेवा करार सम्बन्धि सुचना 2nd Notice - II

सेवा करार सम्बन्धि सुचना 2nd Notice - I

सेवा करार सम्बन्धि सुचना 1st Notice - II

सेवा करार सम्बन्धि सुचना 1st Notice - I

सेवा करार सम्बन्धि सुचना

Call For Research Proposal

Regarding Building Lease

Notice Regarding Building Lease - II

Notice Regarding Building Lease - I