Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Hetauda, Bagamati Province

HETAUDA HOSPITAL
Daily COVID-19 Update
Swab Collection: 2078-06-25, Monday -- -- Result : 2078-06-25, Monday
Total Sample: 18684
Today's Sample: 24
Today's Test: 24
Today's Positive: 1
Today's Negative: 23
Pending Test: 0
Department of Public Health

NOTICES

(सूचना नं. : १३) करार सेवा (शैक्षिक तर्फ) जनशक्ति आवश्यकता सम्बन्धी सूचना - २०७८-०६-२२

(सूचना नं. : १२) शैक्षिक सेवा तर्फकाे पदपूर्तिको लागि छनौट सुची तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना - २०७८-०६-२२

(सूचना नं. : ११) करार सेवा (शैक्षिक सेवा तर्फ) जनशक्ति आवश्यकता सम्बन्धी सूचना - २०७८-०६-२०

सूचना नं. १० - प्रशासनिक तथा अन्य सेवा तर्फकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना - २०७८-०६-२०

बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना - २०७८-०६-१४

प्रशासनिक सेवा तर्फकाे पदपूर्तिको लागि छनौट सुची सम्बन्धि सूचना - २०७८-०६-१०

सूचना - ठेक्का रद्द सम्बन्धमा (MBAHS/WORKS/NCB2077-78/03)- २०७८-०६-०५

सम्झाैता गर्न आउने (होस्टल संचालन) सम्बन्धमा सूचना - २०७८-०६-०४

करार सेवा (शैक्षिक तर्फ) कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना - २०७८-०५-१८ (दाेस्राे पटक प्रकाशित)

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना : २०७८-०५-१८

वोलपत्र स्वीकृति आशयको सूचना - MBAHS/WORKS/NCB/2077-78/03- २०७८-०४-२५

होस्टल संचालन सम्बन्धि सूचना - २०७८-०४-२६

सेवा करार सम्बन्धि सुचना २०७८-०४-१४

चिकित्सा शिक्षा स्‍नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको परीक्षा सम्वन्धी सूचना

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (MBAHS/WORKS/NCB/2077-78/01) - २०७७-०३-१७

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (MBAHS/WORKS/2077-78/02) - २०७७-०३-१७

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (MBAHS/GOODS/01/2077-78) - २०७७-०३-१७

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २०७८-०३-१६ (चिकित्सा सेवा तर्फ)

Notice for Technical Evaluation (MBAHS/WORKS/NCB/2077-78/03) - २०७८-०३-०९

भर्पाई सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना (आन्तरीक) - २०७८-०३-०९

वोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना - MBAHS/WORKS/NCB/2077-78/02 - 2078-03-08

वोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना - MBAHS/GOODS/01/2077-78 - 2078-03-07

वोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना - MBAHS/WORKS/NCB/2077-78/01- 2078-03-06

करार सेवा (शैक्षिक तर्फ) सम्बन्धी सूचना - २०७८-०२-२७

हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत स्थाई कर्मचारीहरु बाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना २०७८-०१-३१

होटल सेवा आवश्यकता सम्बन्धि सूचना २०७८-०१-२४

क्याटलग विधिबाट सवारी साधन खरिदका लागि आह्वान गरिएकाे सूचना २०७८-०१-१५

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २०७८-०१-१३

Invitation for Bids 2078/01/10

जग्गा भाडामा लिने सम्बन्धी सुचना - २०७७/१२/१९

Invitation for Bids 31-03-2021

नतिजा प्रकाशन सह-प्राध्यापक तथा Research Coordinator

नतिजा प्रकाशन लेक्चरर

Research Grant Result

प्रशासन तथा अन्य सेवा तर्फको नतिजा प्रकाशन

दर्खास्त फारम

सेवा करार सम्बन्धि सुचना 2nd Notice - II

सेवा करार सम्बन्धि सुचना 2nd Notice - I

सेवा करार सम्बन्धि सुचना 1st Notice - II

सेवा करार सम्बन्धि सुचना 1st Notice - I

सेवा करार सम्बन्धि सुचना

Call For Research Proposal

Regarding Building Lease

Notice Regarding Building Lease - II

Notice Regarding Building Lease - I