Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Bagamati Province, Nepal
UPDATES सूचना नं.१७:- बिदाको अवधिभर कर्मचारी सम्पर्कमा रहने सम्बन्धमा - २०८०-०७-०३ FIRST SEMESTER EXAMINATION SCHEDULE (2080 BATCH) & RE-EXAM SECOND BATCH PRACTICAL EXAMINATION SCHEDULE FIRST SEMESTER THIRD BATCH 2080-09-18 SUMMATIVE EXAMINATION RESULT - 1ST BATCH 3RD SEMESTER

सूचना नं.२६ :- चौथो व्याच विद्यार्थी स्वागत तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना -२०८०|१०|२२