Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Bagamati Province, Nepal
UPDATES सूचना नं.१७:- बिदाको अवधिभर कर्मचारी सम्पर्कमा रहने सम्बन्धमा - २०८०-०७-०३ FIRST SEMESTER EXAMINATION SCHEDULE (2080 BATCH) & RE-EXAM SECOND BATCH PRACTICAL EXAMINATION SCHEDULE FIRST SEMESTER THIRD BATCH 2080-09-18 SUMMATIVE EXAMINATION RESULT - 1ST BATCH 3RD SEMESTER

PUBLICATIONS

Notice regarding Admit Card Collection (2nd Batch Third Semester) 2080/11/17
 1 day ago
सूचना नं.३० :- नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०|११|०६
 1 week ago
सूचना नं.२७ :- अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना - २०८०|१०|२३
 1 week ago
सूचना नं.२९ :- अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना - २०८०|११|०३
 2 weeks ago
सूचना नं.२८ :- नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०|१०|२८
 2 weeks ago
सूचना नं.२६ :- चौथो व्याच विद्यार्थी स्वागत तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना -२०८०|१०|२२
 2 weeks ago
सूचना नं.२५:-कार्यालय समय सम्बन्धी सूचना -२०८०|१०|१८
 1 month ago
सूचना नं.२४:- करार सेवा सम्बन्धि सूचना २०८०-१०-१६
 1 month ago
Summative Examination Result - 2nd Batch Second Semester (2080-10-15)
 1 month ago
सूचना नं.२३:- करार सेवा सम्बन्धि सूचना २०८०-१०-०७
 1 month ago