Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Bagamati Province, Nepal
UPDATES सूचना नं.१७:- बिदाको अवधिभर कर्मचारी सम्पर्कमा रहने सम्बन्धमा - २०८०-०७-०३ FIRST SEMESTER EXAMINATION SCHEDULE (2080 BATCH) & RE-EXAM SECOND BATCH PRACTICAL EXAMINATION SCHEDULE FIRST SEMESTER THIRD BATCH 2080-09-18 SUMMATIVE EXAMINATION RESULT - 1ST BATCH 3RD SEMESTER

PUBLICATIONS

सूचना - तेस्रो व्याचको विद्यार्थी अभिमुखीकरण सम्बन्धमा - २०८०|०२|२५
 8 months ago
गर्मी बिदा सम्बन्धमा - २०८०|०२|१८
 9 months ago
कक्षा संचालन सम्बन्धमा - २०८०|०२|१४
 9 months ago
NOTICE REGARDING ADMIT CARD COLLECTION - 2079/11/23
 11 months ago
सूचना नं. : ३० - शुल्क बुझाउने सम्बन्धमा : - २०७९-१०-०९
 1 year ago