Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Bagamati Province, Nepal
UPDATES सूचना नं.१७:- बिदाको अवधिभर कर्मचारी सम्पर्कमा रहने सम्बन्धमा - २०८०-०७-०३ FIRST SEMESTER EXAMINATION SCHEDULE (2080 BATCH) & RE-EXAM SECOND BATCH PRACTICAL EXAMINATION SCHEDULE FIRST SEMESTER THIRD BATCH 2080-09-18 SUMMATIVE EXAMINATION RESULT - 1ST BATCH 3RD SEMESTER

PUBLICATIONS

मौजुदा सूची दर्ता निवेदन - २०८०/०४/१०
 6 months ago
दर्खास्त फारम (Application Form)
 1 year ago
दर्खास्त फारम (Application Form) - २०७९-०५-१९
 1 year ago
प्रतिष्ठानलाई आवश्यक सुरक्षागार्ड,सरसफाईकर्मी तथा मालीहरुको सेवा करारको लागि शिलबन्दी प्रस्ताब पत्र - २०७९-०३-१०
 1 year ago
Application Form
 2 years ago
होस्टल संचालन सम्बन्धि सूचना - प्रस्ताव ढाचा - २०७८-०४-२६
 2 years ago
मौजुदा सूची दर्ता निवेदन - २०७८/०४/०२
 2 years ago
सेवा करार सम्बन्धि सुचना - प्रस्तावको ढाँचा - २०७८-०४-१४
 2 years ago
फारम - हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत स्थाई कर्मचारीहरु बाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना २०७८-०१-३१
 2 years ago
होटल सेवा आवश्यकता सम्बन्धि सूचना फारम २०७८-०१-२४
 2 years ago