Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Bagamati Province, Nepal
UPDATES सूचना नं.१७:- बिदाको अवधिभर कर्मचारी सम्पर्कमा रहने सम्बन्धमा - २०८०-०७-०३ FIRST SEMESTER EXAMINATION SCHEDULE (2080 BATCH) & RE-EXAM SECOND BATCH PRACTICAL EXAMINATION SCHEDULE FIRST SEMESTER THIRD BATCH 2080-09-18 SUMMATIVE EXAMINATION RESULT - 1ST BATCH 3RD SEMESTER

PUBLICATIONS

सूचना नं.२७ :- अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना - २०८०|१०|२३
 1 week ago
सूचना नं.२९ :- अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना - २०८०|११|०३
 2 weeks ago
सूचना नं.२४:- करार सेवा सम्बन्धि सूचना २०८०-१०-१६
 1 month ago
सूचना नं.२३:- करार सेवा सम्बन्धि सूचना २०८०-१०-०७
 1 month ago
सूचना नं.१६:- अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा २०८०-०७-०३
 4 months ago
सूचना नं‌. १२ :- करार सेवा सम्बन्धि सूचना - २०८०|०६|११
 5 months ago
सूचना नं. : ०७ - सूचना नं. ०३ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०|०५|११
 6 months ago
सूचना नं. : ०५ - अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा - २०८०|०५|०३
 6 months ago
सूचना नं. : ०४ - थप जिम्मेवारी सम्बन्धि सूचना - २०८०|०४|३२
 6 months ago
सूचना नं:- ०३ - करार सेवामा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (प्राज्ञिक तर्फ) - २०८०-०४-१७
 6 months ago