Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Bagamati Province, Nepal
UPDATES सूचना नं.१७:- बिदाको अवधिभर कर्मचारी सम्पर्कमा रहने सम्बन्धमा - २०८०-०७-०३ FIRST SEMESTER EXAMINATION SCHEDULE (2080 BATCH) & RE-EXAM SECOND BATCH PRACTICAL EXAMINATION SCHEDULE FIRST SEMESTER THIRD BATCH 2080-09-18 SUMMATIVE EXAMINATION RESULT - 1ST BATCH 3RD SEMESTER

PUBLICATIONS

सूचना नं.३० :- नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०|११|०६
 1 week ago
सूचना नं.२८ :- नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०|१०|२८
 2 weeks ago
सूचना नं.१८:- नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०|०७|१६
 3 months ago
सूचना नं. : ४८ - प्राध्यापन सेवा तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०/०२/१२
 9 months ago
सूचना नं. : ४६ - सूचना नं. ४१ अनुसार नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०८०/०२/०८
 9 months ago
सूचना नं. : ३७ -हाउस अफिसर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०७९/१२/०३
 11 months ago
सूचना नं. : - १५ - सूचना नं. : ०९ को विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा - २०७९-०५-३१
 1 year ago
सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति (CSSD) सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७
 1 year ago
सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति (डाटा इन्ट्री/क्यासियर) सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७
 1 year ago
सूचना नं. : १२ - करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्ति (सामाजिक सेवा इकाई सहजकर्ता) सम्बन्धि संक्षिप्त सूचीको सूचना - २०७९-०५-२७
 1 year ago