Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Bagamati Province, Nepal
UPDATES सूचना नं.१७:- बिदाको अवधिभर कर्मचारी सम्पर्कमा रहने सम्बन्धमा - २०८०-०७-०३ FIRST SEMESTER EXAMINATION SCHEDULE (2080 BATCH) & RE-EXAM SECOND BATCH PRACTICAL EXAMINATION SCHEDULE FIRST SEMESTER THIRD BATCH 2080-09-18 SUMMATIVE EXAMINATION RESULT - 1ST BATCH 3RD SEMESTER

PUBLICATIONS

Letter of Intent - IFB No.:- MBAHS/Goods/SQ/2080/081-001 - 2080/08/19
 2 months ago
चलानी नं. २४६ - कार्यालय सहयाेगी र माली ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरिएकाे बारे
 5 months ago
चलानी नं. २४५ - सुरक्षा गार्ड ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरिएकाे बारे
 5 months ago
सूचना नं. : ०९ - आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा - २०८०|०५|१३
 6 months ago
सूचना नं. : ०६ - म्याद थप सम्बन्धमा (MBAHS/2080/081-001) - २०८०|०५|०३
 6 months ago
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना - २०७९/१२/२0
 10 months ago
REF NO : 496 - Letter of Intent
 1 year ago
REF NO: 453 - Letter of Acceptance - 2079-07-22
 1 year ago
सूचना नं. : ०४ - जो जस संग सम्बन्धित छ - २०७९-०४-१०
 1 year ago
सूचना नं. : ०२ - सुरक्षा गार्ड ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको बारे - २०७९-०४-०३
 1 year ago