Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Bagamati Province, Nepal
UPDATES सूचना नं.१७:- बिदाको अवधिभर कर्मचारी सम्पर्कमा रहने सम्बन्धमा - २०८०-०७-०३ FIRST SEMESTER EXAMINATION SCHEDULE (2080 BATCH) & RE-EXAM SECOND BATCH PRACTICAL EXAMINATION SCHEDULE FIRST SEMESTER THIRD BATCH 2080-09-18 SUMMATIVE EXAMINATION RESULT - 1ST BATCH 3RD SEMESTER

PUBLICATIONS

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना - २०८०/०८/१९
 2 months ago
सूचना नं. : ४३ - बिद्यार्थी भर्ना (स:शुल्क तर्फ) सम्बन्धी सूचना - २०८०/०२/०१
 9 months ago
बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना - २०७९/१२/२४
 10 months ago
सूचना नं. : ४० - बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना - २०७९/१२/२३
 10 months ago
सूचना नं. - ३६ - विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा सूचना -२०७९-०३-१६
 1 year ago
सूचना नं. - ३५ - विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा सूचना (first pre-admission list) - २०७९-०३-१३
 1 year ago