Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Bagamati Province, Nepal
UPDATES सूचना नं.१७:- बिदाको अवधिभर कर्मचारी सम्पर्कमा रहने सम्बन्धमा - २०८०-०७-०३ FIRST SEMESTER EXAMINATION SCHEDULE (2080 BATCH) & RE-EXAM SECOND BATCH PRACTICAL EXAMINATION SCHEDULE FIRST SEMESTER THIRD BATCH 2080-09-18 SUMMATIVE EXAMINATION RESULT - 1ST BATCH 3RD SEMESTER

PUBLICATIONS

सूचना नं.२६ :- चौथो व्याच विद्यार्थी स्वागत तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना -२०८०|१०|२२
 2 weeks ago
सूचना नं.२५:-कार्यालय समय सम्बन्धी सूचना -२०८०|१०|१८
 1 month ago
स्नातक तहको भर्ना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना २०८०-०९-०८
 2 months ago
सूचना नं.२१: कार्यलय समय परिर्वत सम्बन्धी सूचना
 2 months ago
सूचना नं.२०:- १ वर्षे Anesthesia Assistant (एनेस्थेसिया सहायक) को नतिजा प्रकाशन र भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि सूचना - २०८०|०८|१४
 3 months ago
सूचना नं.१९:- म्याद थप गरिएको (एनेस्थेसिया सहायक) सम्बन्धि सूचना - २०८०|०७|२१
 3 months ago
Anesthesia Assistant Course मा प्रशिक्षार्थी (Trainee/Participants) भर्ना सम्बन्धि सूचना
 3 months ago
सूचना नं.१७:- बिदाको अवधिभर कर्मचारी रहने सम्बन्धमा - २०८०|०७|०३
 4 months ago
सूचना नं.१५:- दशैं तिहार बिदा सम्बन्धी सूचना संसाेधन सम्बन्धमा - २०८०-०६-२६
 4 months ago
सूचना नं.१४:- दशैं तिहार बिदा सम्बन्धी सूचना - २०८०/०६/१९
 4 months ago