Madan Bhandari Academy of Health Sciences

Bagamati Province, Nepal

PUBLICATIONS

सूचना नं. ५३ :- सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना - २०८१|०३|०२
 2 days ago
सूचना नं. ५० :- शुल्क बुझाउने सम्बन्धमा (Anesthesia Assistant) - २०८१|०२|२२
 2 weeks ago
सूचना नं. ४८ :- गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धि सूचना - २०८१|०२|१४
 3 weeks ago
सूचना नं. ४६ :- कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना
 1 month ago
सूचना नं.३९ :- सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना - २०८१|०१|२३
 1 month ago
सूचना नं.३६ :- सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना - २०८०|०१|१०
 1 month ago
सूचना नं.३५ :- करार पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना रद्द गरिएको सूचना - २०८०|०१|०९
 1 month ago
नव वर्ष २०८१ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना
 2 months ago
सूचना नं.३४ :- सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना - २०८०|१२|२८
 2 months ago
Publication of result of MBAHS Research Grants FY 2080|081 - 2080|12|01
 3 months ago